Beste collega bestuurders,
 
De AV FOG van 23 april 2022 waarvoor u eerder de convocatie mocht ontvangen vindt plaats op het ons vertrouwde adres te Papendal. De zaal zal worden aangegeven in de hal van het congrescentrum.
 
Tijden:
PM overleg: 10.00 – 11.00 (online)
AV FOG: 11.00 – 13.00 uur (live)
 
Na afloop zijn er belegde broodjes.
 
Instructies PM-overleg
Voorafgaand aan de AV vindt van 10.00 – 11.00 uur het Penningmeester-overleg plaats. Hier kunt u vragen stellen over de jaarrekening 2020 (reeds in uw bezit) of aan de penningen gerelateerde vragen stellen. Daar Gerrit-Bartus vanwege een onverwachte ziekenhuis operatie twee weken aan huis is gekluisterd, zal dit overleg bij uitzondering online plaatsvinden middels een Zoom verbinding. Wij verzoeken jullie hiervoor een laptop of een smartphone mee te nemen naar de vergadering. Henk Verschuur zal de Zoom meeting modereren vanuit de vergaderruimte op Papendal die hiervoor is gereserveerd (dezelfde ruimte als voor de AV die hierop volgt). Jullie kunnen allen daar om 10.00 uur aanwezig zijn, of de ZOOM meeting van afstand bijwonen. Gebruik hiertoe svp bijgesloten Zoom link.
 
Topic: FOG Penningmeester-overleg
Time: Apr 23, 2022 10:00 AM Amsterdam
 
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85646759745?pwd=ZEVBNXlDUk9KcTlDbnhJaWpHSzc0Zz09
 
Meeting ID: 856 4675 9745
Passcode: 896339
 
 
AGENDA AV:
11.00 – 13.00
 
01.  Opening en welkom
02.  Mededelingen
a)     Leden
b)
    Bestuur
 
03.  Decharge bestuur:
a)     Voor gevoerd financieel beheer 2020
b)
    Voor gevoerd beleid 2020
 
 
04.  Voorstel aanpassing statuten i.v.m. binding aan besluiten nationale Dopingautoriteit
 
Toelichting: besluit in de AV NOC*NSF dat de Dopingautoriteit bevoegd moet zijn om besluiten te kunnen nemen over de leden van sportbonden en aangesloten sportbonden. Wij, als FOG, moeten de Dopingsautoriteit deze bevoegdheid geven door dit vast te leggen via de statute van de bond.
 
Wij stellen u derhalve voor in te stemmen met de volgende passage in te voegen in onze statuten: ‘
Leden van de sportbond zijn verplicht op het (Nationaal) Dopingsreglement gebaseerde besluiten van de Dopingsautoriteit en haar commissies of organen na te leven.”
 
05.
  Opleiding LMA (Edward en Susanne)
a)     Succesvolle her-audit
b)
    EVC/EVK procedures en examens (terugblik en bespreken voorwaarden)
c)
     Lopende LMA 3
 
06.  Blik vooruit
07.  Rondvraag
08.  Sluiting
 
Namens het bestuur FOG, 

Vriendelijke groet,

Gerrit-Bartus Dielissen 
directeur