BestuurspaginaOp deze pagina's treft u informatie aan die is bedoeld voor de lidorganisaties van FOG.

Statuten (pdf 360 Kb)
Algemeen reglement (pdf 120 Kb)
Sectiereglement (pdf 125 Kb)
Begrippen (pdf 56 Kb)

Verslagen etc.


Momenteel geen verslagen beschikbaar

Diversen


Competentieprofielen bestuursleden FOG
FOG visie document 2017+

Financieel


Begroting 2018
Jaarplan 2018
Jaarverslag en financieel rapport FOG 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020

Overige informatie


Nieuws van het Instituut SportRechtspraak
FOG doping-reglement en informatie over doping
Privacyverklaring FOG

Tuchtreglement seksuele intimidatie
Voor de FOG is Mevrouw Femke Verschuur - van der Meer, MSc de vertrouwenspersoon seksuele intimidatie.
Jaarlijk rapporteren wij (aan NOC/NSF) over klachten/voorvallen inzake seksuele intimidatie.
Email adres: femkeverschuur@gmail.com
Infographic over dit thema

Tuchtreglement matchfixing

Alle sport tuchtrechtelijke zaken binnen de FOG worden afgehandeld via het instituut sport rechtspraak (ISR: www.isr.nl).
In de menustructuur op de website staan deze reglementen bij de diverse onderwerpen/tuchtkamers.

Instituut Sportrechtspraak

Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering
Polisblad collectieve Ongevallenverzekering
Schadeformulier Ongevallenverzekering