BestuurspaginaOp deze pagina's treft u informatie aan die is bedoeld voor de lidorganisaties van FOG.

Statuten
Algemeen reglement
Sectiereglement

Algemeen


Besturingsmodel FOG
Directiestatuut FOG
Rapportage Goed Sportbestuur

Jaarstukken 2023


Jaarplan 2023
Begroting 2023
Meerjarenbegroting 2023-2025
Meerjarenplan 2022-2025

Overige informatie


ISR Reglement 2023
FOG doping-reglement
Privacyverklaring FOG

Seksuele intimidatie
Voor de FOG is Mevrouw F. Verschuur - van der Meer (femkeverschuur@gmail.com) de vertrouwenspersoon seksuele intimidatie.
Jaarlijks rapporteren wij over klachten/voorvallen inzake seksuele intimidatie.

Alle sport tuchtrechtelijke zaken binnen de FOG worden afgehandeld via het instituut sport rechtspraak (ISR: www.isr.nl).

Instituut Sportrechtspraak

Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering
Polisblad collectieve Ongevallenverzekering
Schadeformulier Ongevallenverzekering