Melding aan de vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie


In voorkomend geval kunnen klachten over seksuele intimidatie of seksueel misbruik direct worden doorgegeven aan de vertrouwenscontactpersoon van de FOG, Mevrouw Femke Verschuur - van der Meer, MSc. Zij is te bereiken via email: femkeverschuur@gmail.com  De vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degene die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken. Indien u per mail contact opneemt geef dan duidelijk aan op welke tijdstippen en op welke manier de contactpersoon contact met u kan opnemen.