BestuurspaginaOp deze pagina's treft u informatie aan die is bedoeld voor de lidorganisaties van FOG.

Statuten (pdf 360 Kb)
Algemeen reglement (pdf 120 Kb)
Sectiereglement (pdf 125 Kb)
Begrippen (pdf 56 Kb)

Verslagen etc.


Momenteel geen verslagen beschikbaar

Algemeen


Besturingsmodel FOG
Directiestatuut FOG
Rooster van aan en aftreden
Rapportage Goed Sportbestuur


Jaarstukken 2021


Jaarplan 2021
Begroting 2021
Visiedocument 2021+
Meerjarenbegroting 2021-2024

Jaarstukken 2022


Jaarplan 2022
Begroting 2022

Jaarstukken 2023


Jaarplan 2023
Begroting 2023
Meerjarenbegroting 2023-2025
Meerjarenplan 2022-2025

Overige informatie


Nieuws van het Instituut SportRechtspraak
ISR Reglement 2023
ISR Bijlage Whereabouts
FOG doping-reglement en informatie over doping
Privacyverklaring FOG

Tuchtreglement seksuele intimidatie
Voor de FOG is Mevrouw Femke Verschuur - van der Meer, MSc de vertrouwenspersoon seksuele intimidatie.
Jaarlijk rapporteren wij (aan NOC/NSF) over klachten/voorvallen inzake seksuele intimidatie.
Email adres: femkeverschuur@gmail.com
Infographic over dit thema

Tuchtreglement matchfixing

Alle sport tuchtrechtelijke zaken binnen de FOG worden afgehandeld via het instituut sport rechtspraak (ISR: www.isr.nl).
In de menustructuur op de website staan deze reglementen bij de diverse onderwerpen/tuchtkamers.

Instituut Sportrechtspraak

Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering
Polisblad collectieve Ongevallenverzekering
Schadeformulier Ongevallenverzekering