Leden


De lidorganisaties van FOG zijn ondergebracht in secties. Een sectie is samengesteld uit een of meer lidorganisaties die op basis van een aantal criteria samenwerken.
Secties Lidorganisaties
Kendo, Jodo, Iaido
Wushu, Kungfu
Pencak Silat
Kempo
Kyudo -
Full- & semi-contact Karate
Ninjutsu, Taijutsu -
Klassieke krijgskunsten
Aikido Nu als Aikido Nederland zelfstandig aangesloten bij NOC*NSF
Hapkido
Eskrima
Ringcontactsporten
Nunchaku-do
Moderne zelfverdedigingsstijlen -


Verenigingen die zijn geïnteresseerd in een lidmaatschap van FOG worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met een van de bestuursleden.

Toelatingscriteria FOG:


  • Beoefenen van een specifieke stijl van oosterse gevechtskunsten, die historisch en stijl-specifiek te duiden is.
  • Aansluiting bij een wereldbond voor die stijl van sport (bij voorkeur tevens aansluiting bij SportAccord en/of IOC). Bewijs van aansluiting bij de betreffende wereldbond moet overlegd worden bij aansluitingsverzoek
  • Actuele ledenlijst (met NAW gegevens); dit ten behoeve van de contributie vaststelling
  • Lijst met scholen en leraren
  • Spreiding van scholen/verenigingen in tenminste vijf NL provincies
  • Rechtspersoon van een vereniging die bij een notaris is verleden en is ingeschreven in de KvK (statuten en bewijs van inschrijving aanleveren)
  • Lijst van bestuursleden in functie
  • Intentie tot samenwerking binnen de betreffende sectie van de FOG met mogelijk andere bonden die in NL dezelfde of sterk vergelijkbare krijgskunsten beoefenen en degenen die zich in de toekomst kunnen aanmelden. Dit zodat de groepen met relatieve autonomie (inzake graduatie bijvoorbeeld) kunnen opereren en samenwerken in het disciplinair ingerichte SECTIE model zoals de FOG die kent. Brief van intentie tot samenwerking dient bij aanmelding overlegd te worden
  • Contributie per natuurlijke persoon is 5 euro; secties kunnen zelf aan hun leden een hogere contributie vragen maar dit is het minimumbedrag dat bonden die lid zijn van NOC*NSF aan hun leden moeten vragen om voor ondersteuning in aanmerking te komen.
Behandelingskosten voor de aanvraag van het lidmaatschap van FOG kunnen van toepassing zijn.
Het besluit tot lidmaatschap van FOG wordt genomen door het bestuur van FOG, na advies door de "Commissie Toelating FOG".
Voordat de aanvraag door de commissie in behandeling wordt genomen moeten het portfolio van de aanvrager compleet zijn en de behandelingskosten voldaan.